วิธีการเขียน Autorun.inf และคำสั่งพื้นฐาน

วิธีการเขียน Autorun.inf และคำสั่งพื้นฐาน
อ้างอิง อ่าน 698 ครั้ง / ตอบ 0 ครั้ง
วิธีการเขียน Autorun.inf และคำสั่งพื้นฐาน

  

  Autorun.inf เป็นสิ่งที่สำคัญใน function Autorun โดยที่ตัวของ autorun.inf เองนั้นจะเป็นเพียง
แค่ข้อความ text ทีมีรูปแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนที่ใช้ในการบอก window ว่าจะต้องดำเนินการอยางไรกับสื่อ
ที่เข้ามานี้ ยกตัวอย่างเช่น การใส่ icon ลงไป การเพิ่มเมนูเข้าไป เพราะฉะนั้นเราสามารถกล่าวได้โดนรวมว่า
autorun.inf คือสิ่งที่ใช้ในการบอก window ว่าจะดำเนินการนำเสนอข้อมูลนั้นอย่างไร

  การทำงานของ Autorun.inf นั้นจะเริ่มต้นมาจากการที่มีการใส่สื่อต่างๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นแผ่น CD,
DVD, USB หรือ Memory Card เข้ามาหลังจากนั้น window ก็จะเริมทำการสำรวจสื่อนั้นๆ ซึ่งถ้า 
function autorun ถูกตั้งค่าให้ทำงาน (โดนพื้นฐานจะถูกตั้งค่าให้ทำงานอยู่แล้ว) Window ก็จะเริ่ม
การค้นหาว่ามี file Autorun.inf อยู่หรือไม่ ถ้าพบ window ก็จะเริมดำเนินการตามคำสั่งทันทีแต่ถ้าเกิด
ว่าไม่พบ Window ก็จะเริ่มการดำเนินการตามค่าพื้นฐานที่ได้ตั้งเอาไว้โดยจะตัวสินที่เนื้อหานั้นๆ เช่น Data 
, Audio, Picture เป็นต้น

  ในปัจจุบันได้มีการนำเอา Autorun.inf มาประยุกต์เพื่อใช้ในการแพร่กระจายของ Malware 
ซึ่งส่งผลให้มีการแพร่กระจายออกไปเป็นจำนวนมากและเป็นวงกว้างด้วย


คำจำกัดความของ Autorun.inf

คือกระบวนการที่จะทำให้มีการ Run สื่อที่เข้ามาโดยอัตโนมัติเมื่อมีการใส่เข้ามา
คือ icon ที่จะแสดงในสื่อเมือมีการดูที่ My Computer หรือ Explorer
คือเมนูคำสั่งที่จะแสดงเมื่อมีการคลิกขวาที่ My Computer หรือ Explorer
 

คำสั่งของ Autorun.inf ที่น่าสนใจ

OPEN=
เป็นคำสั่งที่ใช้ในการสั่งให้ Run โปรแกรมต่างๆขึ้นมาโดยอัตโนมัติเมือมีการใส่สื่อต่างๆเข้ามาซึ่ง
คำสั่งนี้สามารถใส่ parameter/argument ต่างๆเข้ามาได้ด้วย
ตัวอย่างคำสั่ง
OPEN=program.exe

ICON=
เป็นคำสั่งที่ใช้ในการแสดงสัญลักษณ์เข้ามาแทน ICON แบบเดิมๆของ Window ได้โดย
ทีเราจะสามารถใช้ file ชนิด ICO, BMP,DLL,EXE เข้ามาได้โดยเราต้องระบุค่า file ที่อยู่ให้ถูกต้องด้วย
ตัวอย่างคำสั่ง
ICON=Viruscom2.bmp

LABEL=
เป็นคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนชื่อของสื่อนั้นๆ
ตัวอย่างคำสั่ง
LABEL=flash drive

SWELLEXECUTE=
เป็นคำสั่งที่ใช้ในการเปิด File หรือโปรแกรมต่างๆขึ้นมา
ตัวอย่างคำสั่ง
SWELLEXECUTE=install.exe

SHELL=
เป็นคำสั่งที่ใช้ในการสร้าง Shortcut เมนูขึ้นมาตอนทีเราคลิกขวาที่ My Computer หรือ Explorer
ตัวอย่างคำสั่ง
Shell\install=uninstall.exe

 

ตัวอย่างการเขียน File autorun.inf

ตัวอย่างที่ 1

[autorun]
Icon=zero.ico
Open=zero.exe


ตัวอย่างที่ 2

[autorun]
Shell\install=viruscom2.exe
Icon=viruscom2.ico


ตัวอย่างที่ 3 
การเขียน 
ผลลัพท์

 Tip เล็กน้อยๆเกี่ยวกับ autorun.inf โดยปกติ file autorun.inf นั้นมักจะวางกันที่ root folder เป็นหลัก ถ้าต้องการให้มีการ run program หรือนำ icon จาก folder อื่นๆเข้ามาให้ระบุไปทั้ง part ด้วยเช่น icon=viruscom2\viruscom2.exe นอกจาก file .ico ที่สามารถนำมาทำเป็น file icon แล้วนั้นยังสามารถเอา file นามสกุล .bmp, .exe, .dll มาใช้ได้ด้วย ชื่อของ file autorun.inf ห้ามเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเด็ดขาดเพราะไม่เช่นนั้นจะไม่แสดงผล ถ้ามีการใส่ค่าของ icon มามากกว่า 1 อัน window จะนับตัวแรก(บรรทัดแรก)เป็นหลัก ในการแสดงผล autorun.inf จะเริ่มทำงานตอนมีสื่อนั้นๆเข้ามาเท่านั้น
 
Admin sanookzaweb@hotmail.co.th [110.49.242.xxx] เมื่อ 14/01/2017 13:57Ping your blog, website, or RSS feed for Free
แจ้งกระทู้ละเมิดลิขสิทธิ์ได้ที่ แฟนเพจ Dragon-king
| โหลดเกมส์ PC | อนิเมะแนะนำ | รวมเกมส์ PC ลิ้งเดียวจบ | H - Anime | ทดสอบความเร็วเน็ต